Flyer_2015.jpg


Basisschool ( kleuterhuis en lagere school)

Voor het schooljaar 2016-17 schrijven de basisscholen in Lier in via een centraal aanmeldingsregister. We helpen ouders die bij ons willen inschrijven hier graag mee verder. De open plaatsen zijn beperkt dus neem tijdig contact op. We ontvangen je zeer graag op de informatie avonden en voor een kennismakingsgesprek. Een school kiezen doe je immers niet achter een computer... Bezoek dus onze school!

Informatie avonden:

  • Lagere school: mandag 11 januari om 20u
  • kleuterhuis: Dinsdag 12 januari 2016 om 20u

Inschrijvingen in onze kleuter- en lagere school:

  • Voorrangssperiode inschrijvingen broers en zussen: januari 2016. Kom gewoon langs op het secretariaat. Laat deze voorrangsperiode niet voorbij gaan!
  • Online aanmeldingen voor nieuwe gezinnen: februari 2016. Wij helpen je hier op school graag mee verder! Maak een afspraak met Yo Wouters: directie@steinerschoolkempen.be. Mee te brengen: sis-kaart of kids ID en eventuele doorverwijzingsverslagen buitengewoon onderwijs indien van toepassing.

Na de effectieve inschrijving voert juf of meester steeds een individueel gesprek met de nieuwe leerling én ouders.

Middelbare school 

Neem contact op voor inschrijvingen:

  • algemene informatie 03/491 80 15 of info.middelbare@steinerschoollier.be
  • Floortje Nijssen 03/491 80 16 of floortje.nijssen@steinerschoollier.be

Na de effectieve inschrijving voeren wij steeds een individueel gesprek met de nieuwe leerling én ouders. Gelieve steeds het vorige rapport van uw kind mee te brengen naar dit gesprek.