Hout finaliteit arbeidsmarkt

Vanaf volgend schooljaar (schooljaar 2021-2022) gaat de hervorming van het secundair onderwijs verder. De zogenoemde Matrix laat onze richting Duurzaam Wonen in zijn huidige vorm niet toe.

Daarom hebben we onze schouders gezet onder de richting Hout – finaliteit arbeidsmarkt.

Hierin ligt de kracht en toekomst van ons beroepsonderwijs in onze Middelbare Steinerschool Lier.

Daarnaast zal in nauwe samenwerking met onze vestiging, de richting Zorg en Welzijn – finaliteit arbeidsmarkt worden uitgebouwd in De Es (Steinerschool te Berchem).

 

In september start klas 9 met een kwaliteitsvolle beroepsopleiding houtbewerking.

Meubelmakerij, binnen- en buitenschrijnwerkerij, speelgoed en interieurelementen komen aan bod.

Onze opleiding wil de kansen op de arbeidsmarkt zo ruim mogelijk maken.

Met onze opleiding houtbewerking willen wij de kansen van onze leerlingen op de arbeidsmarkt zo ruim mogelijk houden.

Leerlingen leren doorheen hun schoolloopbaan onderzoeken, plannen, oplossingsgericht denken.
Persoonlijkheidsontwikkeling staat centraal. We hechten belang aan talenten, vaardigheden, daadkracht & sociaal voelen.

We verliezen hierbij de algemene vorming & kunstzinnig werk niet uit het oog.

Dit alles in een aangenaam schoolklimaat waarin elke leerling telt.

Onze leidraad is steeds de steinerpedagogie.

Het maakt leerlingen sterk & zelfstandig, zodat ze in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.

 

Hieronder kan u meer informatie vinden over onze richting DUURZAAM WONEN (Dit is enkel nog van toepassing voor onze 10de, 11de, 12de en 13de klas);

De bso-studierichting ‘Duurzaam Wonen’ start vanaf de tweede graad. De leerlingen krijgen daar een vrij brede vorming inzake duurzame en ecologische zorg voor mens, huis en omgeving. Alle vakken hebben een kunstzinnige insteek met als doel de leerlingen op te leiden tot creatieve probleemaanpakkers.

De derde graad specialiseert zich in bio-ecologische en natuurlijke afwerkingstechnieken in de bouw. Jongeren die kiezen voor deze moderne, actuele studierichting verwerven de juiste houding om zorgvuldig om te gaan met bio-ecologisch bouwmateriaal. Zij kunnen in verschillende vakgebieden dieper ingaan op technieken en materialen: houtskeletbouw, isolatie, afwerking en decoratie of groen aan en rondom het huis. Een brede algemene en kunstzinnige vorming blijft de basis voor de persoonlijkheidsvorming. De leerlingen worden zo gewetensvolle helpers in de bouw.

De richting bso biedt ook een zevende specialisatiejaar aan: Bio-ecologische Bouwafwerkingstechnieken. Hier gaan we in op de achtergronden van de bio-ecologische technieken en materialen en kunnen de leerlingen een diploma secundair onderwijs behalen dat toegang geeft tot het hoger onderwijs. Ook het attest voor bedrijfsbeheer kan tijdens dit schooljaar worden behaald.

 

 

Maak hier kennis met onze school!