jaarfeestencirkelterug

Algemeen

‘Wil je jezelf doorgronden, kijk naar alle kanten in de wereld rond.
Wil je de wereld doorgronden, kijk in je eigen diepten, heel diep in jezelf.’

jaarfeestencirkel500x500
Jaarfeesten zijn jaarlijks terugkerende ankerpunten. Het zijn hoogtepunten waar we telkens naartoe leven. De feesten gaan terug tot de Griekse, Keltische, Germaanse of Christelijke cultuur.

Dankzij deze feesten, raken we telkens opnieuw verbonden met de natuur en het erfgoed van onze cultuur. Michaël, Sint-Maarten, Kerstmis, Pasen en Sint-Jan zijn feestelijke gebeurtenissen voor heel de school. De andere feesten worden in de basisschool gevierd. De manier waarop we dat doen en de aangereikte beelden worden met zorg uitgekozen in functie van de leeftijd. We willen het motief, de grondtoon van elk feest zo brengen dat iedereen, groot of klein, een stapje verder zet in zijn of haar ontwikkeling als mens.