Basisschool ( kleuterhuis en lagere school)

Voor het schooljaar 2016-17 schrijven de basisscholen in Lier in via een centraal aanmeldingsregister. We helpen ouders die bij ons willen inschrijven hier graag mee verder. De open plaatsen zijn beperkt dus neem tijdig contact op. We ontvangen je zeer graag op de informatie avonden en voor een kennismakingsgesprek. Een school kiezen doe je immers niet achter een computer... Bezoek dus onze school!

contact Yo Wouters: 03/491 80 10  of  directie@steinerschoolkempen.be 

Informatie avonden:

  • De info avonden van januari zijn reeds voorbij
  • De volgende info avonden worden aangekondigd via onze facebook pagina

Inschrijvingen in onze kleuter- en lagere school:

  • Voorrangssperiode inschrijvingen broers en zussen: januari 2016. Kom gewoon langs op het secretariaat. Laat deze voorrangsperiode niet voorbij gaan!
  • Online aanmeldingen voor nieuwe gezinnen: februari 2016. Wij helpen je hier op school graag mee verder! Maak een afspraak met Yo Wouters: directie@steinerschoolkempen.be. Mee te brengen: sis-kaart of kids ID en eventuele doorverwijzingsverslagen buitengewoon onderwijs indien van toepassing.

Na de effectieve inschrijving voert juf of meester steeds een individueel gesprek met de nieuwe leerling én ouders.


 

Inschrijving middelbare school

INFO: zaterdag 5 maart van 10-14 uur Mallekotstraat 43 2500 Lier ( gebouw A) voor ouders en leerlingen.

Leraren zullen aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden, werken van leerlingen zullen te zien zijn en voor het eerste jaar zijn de inschrijvingsregisters  geopend.

Na de krokusvakantie starten de inschrijvingen op onze middelbare school. Volgens afspraken op het Lop ( Lokaal overleg platform)  werken we niet met een centraal aanmeldingssysteem, maar schrijft elke Lierse middelbare school zelfstandig in. Dit gebeurt wel volgens bepaalde afspraken binnen het Lop en deze afspraken zijn conform  de wetgeving hieromtrent. Concreet betekent dat

19 februari : 

- inschrijven van broers  en zussen van leerlingen die nu al in Middelbare Steinerschool Vlaanderen zitten ongeacht de vestiging.

- inschrijven van kinderen van personeel van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen ongeacht de vestiging.

5 maart: alleen voor het eerste jaar

- inschrijven van alle kinderen voor het eerste jaar conform de afspraken die op het LOP gemaakt zijn

11 april:

- inschrijven van alle leerlingen voor de jaren van 1 tot en met 7*

In Lier is er geen inschrijvingsstop in de middelbare scholen. Een klas kan wel “vol” verklaard worden en dan zal een leerling op de wachtlijst geschreven worden.

Bij het inschrijven breng je best de identiteitskaart van de leerling  en/of trouwboekje mee. Als je inschrijft voor klassen 2 tot en met 7*  breng je best ook het rapport van Kerstmis of Pasen mee.

*: 7= het zevende jaar voor onze richting “ Bio-ecologische bouwafwerking”

Middelbare school 

Neem contact op voor inschrijvingen:

  • algemene informatie 03/491 80 15 of info.middelbare@steinerschoollier.be
  • Floortje Nijssen 03/491 80 16 of floortje.nijssen@steinerschoollier.be

Na de effectieve inschrijving voeren wij steeds een individueel gesprek met de nieuwe leerling én ouders. Gelieve steeds het vorige rapport van uw kind mee te brengen naar dit gesprek.