Pedagogisch aanbod

 

 Klas 9  

Klas 10

 

Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Cultuurbeschouwing 1 1
Duits 1
Engels 2 2
Esthetica 1,5 1
Exploratie:

·      Landbouwweek

·      Topografieweek

·      Sociale stage

 

1

 

 

 

1

1

Expressie:

·      Hout

·      Koperwerk

·      Mandenvlechten

·      Weven

 

1

1

1

 

1

 

 

1

Frans 3 4
Fysica 1,5 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Plastische Opvoeding 2,5 2,5
Wiskunde 4 4
TOTAAL 32,5 33,5
Extra activiteiten binnen lesrooster:

·      ICT

 

 

0,5

TOTAAL incl. extra activiteiten  32,5 34
 

Opmerking:

Klas 9 = 3de leerjaar

Klas 10 = 4de leerjaar