Pedagogisch aanbod

 

Klas 11  

Klas 12

 

Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1,5 1,5
Chemie 1,5 1,5
Cultuurbeschouwing 1 1
Duits 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Exploratie:

·      Eindreis

·      Stage

 

 

1

 

1

1

Expressie:

·      Hout

·      Kartonage

·      Boekbinden

 

1

1

 

 

1

 

1

Frans 4 3
Fysica 1 1,5
Geschiedenis 2 1,5
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale Opvoeding 1 2
Nederlands 4 4
Plastische Opvoeding 3 2
Wiskunde 4 4
TOTAAL 33 33
Extra activiteiten binnen lesrooster:

·      Chartres

·      Toneel

·      Bouwkunst

 

 

1

 

 

 

1

1

TOTAAL incl. extra activiteiten 34 35
 

Opmerking:

Klas 11 = 5de leerjaar

Klas 12 = 6de leerjaar