De bso-studierichting ‘Duurzaam Wonen’ start vanaf de tweede graad. De leerlingen krijgen daar een vrij brede vorming inzake duurzame en ecologische zorg voor mens, huis en omgeving. Alle vakken hebben een kunstzinnige insteek met als doel de leerlingen op te leiden tot creatieve probleemaanpakkers.

De derde graad specialiseert zich in bio-ecologische en natuurlijke afwerkingstechnieken in de bouw. Jongeren die kiezen voor deze moderne, actuele studierichting verwerven de juiste houding om zorgvuldig om te gaan met bio-ecologisch bouwmateriaal. Zij kunnen in verschillende vakgebieden dieper ingaan op technieken en materialen: houtskeletbouw, isolatie, afwerking en decoratie of groen aan en rondom het huis. Een brede algemene en kunstzinnige vorming blijft de basis voor de persoonlijkheidsvorming. De leerlingen worden zo gewetensvolle helpers in de bouw.

De richting bso biedt ook een zevende specialisatiejaar aan: Bio-ecologische Bouwafwerkingstechnieken. Hier gaan we in op de achtergronden van de bio-ecologische technieken en materialen en kunnen de leerlingen een diploma secundair onderwijs behalen dat toegang geeft tot het hoger onderwijs. Ook het attest voor bedrijfsbeheer kan tijdens dit schooljaar worden behaald.