Pedagogisch aanbod

 

 

Klas 11 & 12

 

Cultuurbeschouwing 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken:

·      Maatschappijleer

·      Engels

·      Natuurwetenschappen

·      Nederlands

·      Wiskunde

·      Geschiedenis/ aardrijkskunde

 

1

2

1

1

1

1

 

Vakkenclusters*

Bio-ecologische technieken:

·      TV

·      PV

·      Stage

 

 

 

5

8

6

 

GIP/Portfolio

 

1

 

Muzikale opvoeding

 

1

KV Beeldende vorming 3
 

TOTAAL

 

34

 

Opmerkingen:

Klas 11 = 5de leerjaar

Klas 12 = 6de leerjaar

 

*Vakkenclusters
Keuze uit:

  • Decoratie
  • Bouwafwerking
  • Houtbouw
  • Groenbouw