Pedagogisch aanbod

 

Klas 9 

 

Basisvorming  
Cultuurbeschouwing 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken  

10

 

 

Specifiek gedeelte hout

 
TV Hout 5
TV Technisch tekenen 1
PV Hout 11
Exploratie bosbouw 1
Werkweek in sociaal kader 1
 

Steiner specifieke vakken

 
Koperslaan 1
PO 1
Boetseren 1
MO 1
 TOTAAL  36 u

*Deze lestabel kan nog wijzigen

 

Opmerking:

Klas 9 = 3de leerjaar

Klas 10 = 4de leerjaar