11 september 2019

Cultureel programma 2019-2020

‘Waarnemen van de loop van het jaar betekent: meegaan met de grote kosmische kunstenaar en die dingen weer in jezelf levend laten worden, die de hemel de aarde inprent, in machtige beelden, die vervolgens realiteiten worden voor het menselijk innerlijk.’  – Rudolf Steiner

Dit jaar nodigt de cultuurgroep jullie graag uit om samen stil te staan bij de jaarfeesten die als ankerpunten liggen op onze weg doorheen de tijd. Ze zijn een gids om dat wat buiten ons verandert ook in onszelf te kunnen herkennen. Het echt beleven van het seizoen wordt dan een verrijking en verdieping van onze binnenwereld.

 

Noteer alvast volgende data:

26 september 20u: Sint Michael door Christine Gruwez (inleiding Astrid Seeuws & Ineke Van den Bosch)
24 oktober 20u: Sint Maarten tot Kerst door Christine Gruwez (inleiding Johan Totté & Johan Pepermans)
19 december 20u: Paradijs- en Kerstspel
6 februari 20u: Lichtmis tot Pasen door Klaar Aerts (inleiding Lotte Horemans & Annelies Moetewiel) (onder voorbehoud, check Facebookpagina van de school)
26 maart 20u: Pasen tot Pinksteren door Arnout De Meyere (inleiding Inge Frans & Geert Simoens)
4 juni 20u: Sint Jan door Paul-Phillippe Stevens (inleiding Fenja Jacobs & Marcus Van Besouw)

Toegang: vrije bijdrage
@zaalgebouw Steinerschool Lier