De opbouw van een kleuterklas is zorgvuldig gebaseerd op gezondmakend onderwijs.

De zorg wordt op onze school gecentraliseerd binnen het zorgteam, bestaande uit directie en zorgcoördinator. Zorg in de klas is in eerste instantie vooral in handen van de juffen. Zij volgen het kind nauwgezet verder in zijn ontwikkeling op sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch vlak. Daarbij maken zij gebruik van het kleutervolgsysteem. De ontwikkeling wordt met de ouders doorgesproken.

De zorgleerkracht ondersteunt hen hierbij en zorgt voor het nodige overleg met alle betrokkenen. Juf, leerkracht, ouders , CLB en andere externe hulpverleners. Verder zorgt de zorgleerkracht voor individuele zorg indien nodig.