‘Een nieuwe wereld dient zich aan,
een eigen weg om in te slaan.
Het hart slaat in de juiste maat
een melodie van woord en daad.’

(strofe van de lagere school uit het schoollied)

Wanneer je terugdenkt aan je eigen lagereschooltijd, komt er vaak een bepaalde sfeer of een bepaald gevoel naar boven. Je herinnert je niet de moeilijke cijferoefening maar hoe het toen muisstil was in de klas waardoor je een speld kon horen vallen. Hoe je met heel de klas door het raam keek omdat de eerste sneeuw neerdwarrelde of toen je plots tijdens de speeltijd helemaal alleen stond na een ruzie. Dat gevoel van ontzettende eenzaamheid kan je nog steeds ervaren alsof het gisteren was.

Omdat we de kinderen van de lagere school iets willen bijbrengen dat hun leven lang nazindert, werken we via het gevoel.

Hierin ligt dan ook onze opdracht: bezield lesgeven. Door elke leerstof vol overgave en enthousiasme te brengen, maken we die levendig voor de kinderen en blijft die ook levend. We willen de kinderen een rijkdom laten beleven waardoor ze dagelijks schoonheid en harmonie kunnen ervaren. Zo kunnen ze echt een verbinding aangaan met de leraar, de andere kinderen en met de wereld.

Vanuit onze bezieling voelen kinderen het vuur diep in zichzelf opflakkeren. Dit is het vuur van hun eigen motivatie. Kinderen willen iets doen en iets leren vanuit een innerlijke motivatie, en zeker niet uit angst of dwang.

Als deze innerlijke motivatie gestimuleerd wordt, is zij de ideale aanzet om later als vrij mens met een rijke en gevulde ziel door het leven te stappen.