Lessenpakket

In de lagere school leren de kinderen niet enkel lezen en rekenen maar ook vreemde talen, zingen, schilderen, boetseren, hout- en tuinbewerking,…We bieden deze ruime waaier aan zodat ieder kind zijn eigen kwaliteiten optimaal kan benutten.

Periode onderwijs

Gedurende drie weken wordt er elke ochtend een dubbel lesuur één vak gegeven. Zo groeit het enthousiasme van de kinderen en de verdieping in de leerstof.

 • rekenen
 • taal
 • heemkunde

vanaf de 5de klas:

 • geschiedenis
 • aardrijkskunde
 • natuurkunde

Oefenuren

In de voormiddag zijn er ook oefenuren ingepland om leerstof verder in te oefenen.

 • rekenen
 • taal: lezen, spelling,…

Vreemde talen

Van jongsaf in contact komen met vreemde talen om zo een taalgevoeligheid aan te wakkeren. In de lagere klassen gebeurt dit speels nadien komt het schriftelijk verwerken van de taal erbij.

 • Frans
 • Engels

Handvaardigheid

Het werken met de handen om iets zelf te scheppen maar ook je tanden ergens in te zetten en vol te houden tot het helemaal afgewerkt is.

 • handwerk
 • houtbewerking
 • tuinbouw

Kunstzinnige vakken

Om datgene wat het kind voelt of roert een kans te geven om zich te uiten.

 • schilderen
 • boetseren
 • (vorm-)tekenen

Vertelstof

We reiken verhalen aan met waardevolle beelden die aansluiten bij de leeftijd van het kind. Ze herkennen emoties of sferen in een verhaal die ze ook zelf op dat moment voelen.

 • 1ste klas: sprookjes
 • 2de klas: fabels en heiligenlegenden
 • 3de klas: oude testament
 • 4de klas: Noorse en Germaanse mythologie
 • 5de klas: Griekse mythologie
 • 6de klas: Rome en Middeleeuwen

Muziek

Muziek kan raken en innerlijk doen bewegen. Ritme geeft houvast, melodie doet stromen. Muziek is heilzaam voor heel de ziel.

 • blokfluit
 • zang: eenstemmig naar meerstemmig

Lichamelijke opvoeding

Bewegen om te ontwikkelingen. Zowel je lichaam, als bepaalde leervoorwaarden als het sociale aspect. Binnen sport en spel ontmoet je de ander en jezelf.

 • speelturnen
 • turnen
 • zwemmen
 • bothmergymnastiek
 • ploegsporten

Cultuurbeschouwing

Cultuurbeschouwing is het vak dat morele en religieuze opvoeding als doel heeft.
Door het wekken van het morele en religieuze gevoel -en dus het gevoel voor het morele en het religieuze- wordt het kind voorbereid om later zelf tot een bewuste en vrije oordeelsvorming te komen.

Het leerplan Cultuurbeschouwing voor de basisschool vind je hier.