‘Worden wie je bent’     

De zorg voor onze kinderen is een aangelegenheid van het hele pedagogische team. De klasleraar is de centrale figuur die zorgwaarnemingen en zorgmeldingen centraliseert en behartigt. Dat betekent dat de zorgwerking in eerste instantie steunt op het werk van de klasleraar in de klas. De zorg op school wordt gecentraliseerd bij het zorgteam dat bestaat uit directie en zorgcoördinator.

Het onderwijs op onze school sluit ook aan op de ontwikkelingsfasen waarin het kind zich bevindt. De leerstof (als ontwikkelingsstof) heeft immers als doel genezend te werken, voor elk kind op zijn specifiek gebied. Het onderricht op zich heeft een therapeutische werking o.a. door:

o De ritmische herhalingen

o Het periodeonderwijs

o Het kunstzinnige verwerken van de leerstof

o Het reciteren, gedichten en spreuken

o Tonelen

o Vertelstof

o De techniek lessen en het muziekonderricht

Verder ondersteunen een zorgcoördinator en een zorgleerkracht het leerproces in de klas. De zorgleerkracht helpt bij het differentiëren en remediëren, de zorgcoördinator helpt in het observeren van de kinderen en het evalueren en bijsturen van efficiënte zorg.

Doorheen het jaar organiseert het zorgteam klasbesprekingen waarbinnen elke leerling aan bod komt. We kijken hierbij altijd naar het geheel: Wat kan deze leraar voor dit kind betekenen? Hoe ziet zijn thuissituatie eruit? Welke signalen zijn er?

De waarnemingen van klasleerkracht en zorgteam, de lvs toetsen rekenen en spelling (federatie Steinerscholen), de controledictees, de periodetoetsen en periodeschriften worden aangehaald om het beeld van het kind duidelijk te krijgen.

Er wordt gezocht naar een passende aanpak voor kinderen die in aanmerking komen voor verhoogde zorg (zaak van het zorgteam) of uitbreiding van de zorg (clb wordt gevraagd het profiel te verduidelijken). Dit wordt gecommuniceerd met de ouders in een zorggesprek.