28 november 2018

Lezing dr Jan Claes

Een eeuw geleden kende elk gezin nog allerlei middeltjes om bij het doormaken van een acute ziekte  van een  kind, het verloop te verzachten en een goed herstel te bekomen. Deze aanpak was een overblijfsel van de traditionele geneeskunde die in de volksziel verankerd en gekend was. Een arts werd niet zo snel geraadpleegd, in de meeste gevallen trok men zijn plan…

Dan brak de periode aan dat vanuit wetenschappelijk onderzoek allerlei nieuwe geneesmiddelen aanbevolen werden die gebruikt konden worden om de symptomen snel te beheersen. Deze handelswijze was nieuw en een verband met vroegere kennis was niet aanwezig.

Het gevolg was dat jonge ouders onzekerder werden hoe ze met de niet begrepen symptomen en remedies dienden om te gaan.

Tijdens de voordracht van 29 november e.k. zal getracht worden, vertrekkend vanuit de antroposofische visie over ziek zijn bij het kind, een nieuwe kennis op te bouwen om vanuit inzicht, met het nodige vertrouwen, het zieke kind te verzorgen en de crisismomenten in zijn of haar ontwikkeling succesvol te keren.

Zo biedt de kennis van de driegeleding in de mens eenvoudige heldere mogelijkheden aan die kunnen helpen de verstoring van het evenwicht te herstellen. Vanuit het vierledig mensbeeld zal ingegaan worden op de functie die koorts bij kinderen heeft.

Zo komen we tot een gefundeerde kijk op de ziekteverschijnselen en leidt dit hopelijk tot een hernieuwde zekerheid in de houding en verzorging van het zieke kind.