Hoe wordt onze school gefinancierd?

Overheid

De Financiële middelen waarover de school beschikt worden toegekend door de overheid en bestaan voornamelijk uit twee delen: lerarenuren en werkingsmiddelen. Beide worden toegekend op basis van een aantal factoren zoals leerlingenaantallen, doelgroepen, onderwijstype. Voor de middelbare school komt daar nog een schoolrekening bij die vooraf vastgelegd is, maar vrij door de school bepaald wordt zolang daar concrete schoolactivteiten aan verbonden zijn, zoals boeken, schriften, bepaalde materialen,… Daarnaast kunnen scholen ook bijkomende subsidies verkrijgen voor gebouwen (waarbij slechts een deel gesubsidieerd is.) Het doel van de overheid is dat elk kind de mogelijkheid heeft om gratis/betaalbaar onderwijs te genieten.

 

Onze visie

Geheel los daarvan hebben ouders, waaruit de oudervereniging is ontstaan, zich tot doel gesteld om een school mogelijk te maken die steunt op de pedagogie van Steiner. Hiervoor schieten de middelen die de overheid ter beschikking stelt tekort. Zij houdt immers geen rekening met vakken waar de antroposofie belang aan hecht, ook niet aan de kunstzinnig benadering van de traditionele vakken. Zij houdt ook geen rekening met de omhulling of het belang van natuurlijke materialen die gebruikt worden of verwerkt zijn in de gebouwen.  Terwijl de overheid grootschaligheid nastreeft, kiest de Steinerschool van Lier bewust voor een enkele stroom om net de persoonlijkheid en individualiteit van elk kind/jongere de ruimte te geven om zich te ontwikkelen.  Dit maakt dat dat voor de doelstelling die de oudervereniging heeft om kwaliteitsvol Steineronderwijs mogelijk te maken, extra middelen nodig zijn.

 

Ouders helpen de pedagogie te realiseren – vrijwillige oudergiften

Veel ouders zijn dan ook bereid om uit vrije wil vanuit hun overtuiging hun schouders er mee onder te zetten. Niet alleen voor hun eigen kinderen maar voor alle ouders die bewust voor Steineronderwijs kiezen. In het verleden is er door de ouders die de school mee opgericht hebben vooropgesteld dat indien er zo veel mogelijk ouders een vrijwillige gift kunnen geven, deze inspanning voor iedereen draagbaar is. Het solidariteitsprincipe primeert hier zodat elk kind de kans heeft Steineronderwijs te volgen. Als oudervereniging willen wij de school de financiële middelen kunnen schenken om die overtuiging van de ouders waar te maken. Hiervoor rekenen wij erop dat zoveel mogelijk ouders die tenslotte bewust kiezen voor deze vorm van onderwijs hun steentje bij het geheel leggen zodat elk kind zich in deze school kan ontwikkelen vanuit het mensbeeld van Steiner. Dit mag echter geen beletsel vormen om te kiezen voor onze school.