Rudolf Steiner

Het steineronderwijs bestaat al bijna een eeuw. Aan het begin van de vorige eeuw tekende de Duitse pedagoog Rudolf Steiner een nieuw soort onderricht uit voor arbeiderskinderen. Hij wilde onderwijs organiseren dat méér deed dan jonge hersenen volproppen met regels, feiten en voorgekauwde kennis.

Steiner wilde een onderricht dat vertrok vanuit de eigenheid van elk kind. Maar ook een onderwijs met een maatschappelijk vernieuwende impuls. Eén dat ervan uit gaat dat elk kind met zijn unieke persoon iets kan toevoegen aan de wereld. Steiner wilde een school die kinderen leert om zélf te denken.

Einstein, een tijdgenoot van Steiner, zei het zo: “Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.” Onderwijs gaat niet over het leren van feiten, maar over het het oefenen van de geest om na te denken. En dat kan het steineronderwijs anno 21ste eeuw alleen maar bevestigen.