12 maart 2020

Vacature directeur basisschool

Steinerschool Lier, De Sterrendaalders zoekt een directeur voor de basisschool

In onze school is er een plekje voor jong en oud, van peuter tot jongvolwassene.
Je voelt het meteen als je bij ons binnenwandelt, hier is het fijn om te zijn.
De pedagogie die als een rode draad doorheen de vakken, de jaarfeesten alsook doorheen de lokalen en gebouwen loopt, is een belangrijke pijler. Maar de schoonheid ligt in de kinderen, de jongeren en volwassenen die elkaar elke dag ontmoeten. Samen zetten we kleine en grote stappen. Kijken we vol verwondering en voelen we een fierheid en respect voor ieders eigenheid.
De school is gestart in 1974 en sinds 1977 gevestigd in de Mallekotstraat. Een school met een mooie geschiedenis en een stevige basis, voldoende groot om een onafhankelijke school te zijn.

Vandaag gaan we op zoek naar een nieuwe directeur voor deze basisschool. Heb jij die goesting om deze school verder uit te bouwen?

Taken:

 •  Een sterke verbinding realiseren tussen de verschillende geledingen binnen de school (personeel onderling, de verschillende teams, bestuur, ouders, basisschool én middelbare school).
 •  Een pedagogisch-didactische visie vanuit de eindtermen Steinerpedagogie opstellen en uitdragen, in overleg met het pedagogische college en het schoolbestuur.
 •  Personeelsleden aansturen, begeleiden en enthousiasmeren. Je werkt omhullend en inspirerend.
 •  Je bereidt het financieel beleid voor en bewaakt de implementatie. Je stelt het schoolbudget op en beheert dit.
 •  Een intern communicatiebeleid opstellen en implementeren.
 •  Het huidige PR-beleid onderhouden en verder implementeren.
 •  Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de algemene schoolorganisatie (leerlingenbeleid, personeelsbeleid en infrastructuur).
 •  Je communiceert en overlegt met de andere scholen in de scholengemeenschap en legt contacten met derden (ministerie, inspectie, gemeente, …).
 •  Je neemt je job ter harte en handelt als een goede liefdevolle huisvader voor deze mooie school.

Wat verwachten we?

 •  Je hebt ervaring in het onderwijs en de onderwijswetgeving.
 •  Je bezit kennis en heel wat enthousiasme voor de Steinerpedagogie.
  Je blijft je op een actieve manier verdiepen in deze pedagogie via het volgen van opleidingen, nascholing en zelfstudie.
 •  Je bent bereid je steeds verder bij te scholen in leidinggevende capaciteiten.
 •  Je hebt aantoonbare leiderschapskwaliteiten.
 •  Je bent in het bezit van een subsidieerbaar diploma.
 •  Je kent de vzw-wetgeving of maakt je dit op korte termijn eigen.
 •  Je hebt een goede kennis van computer (Windows, Office en internet).
 •  Als persoonlijke vaardigheden verwachten we het volgende:
  •   Een grote mate van vertrouwelijkheid kunnen garanderen
  •   Zich mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken

   Ideeën en visies op een heldere manier overbrengen

  •   Medewerkers kunnen motiveren, stimuleren en enthousiasmeren in gestelde en

   gemeenschappelijke doelen. Je werkt inspirerend.
   Je hebt zicht op de kwaliteiten van je team, je kent de kwaliteiten die nodig zijn en zet ze zo goed mogelijk in.
   Je zet een goede onderlinge samenwerking voorop en streeft hier dagelijks naar.

  •   Je bent in staat om bemiddelend op te treden in conflictsituaties
  •   Je hebt een gezond empathisch vermogen
  •   Je bezit een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent zeer besluitvaardig
  •   Je kan omgaan met tegenvallen en kritiek.
  •   Je kan omgaan met wisselende taken en toch je focus bewaren. Een hoge werkdruk

   schrikt je niet af

  •   Kunnen koffie zetten 🙂

   Wat bieden we?

 •  Een voltijdse betrekking, verloning volgens de criteria van de Vlaamse Overheid voor een directiefunctie. De tewerkstelling start op 1 september 2020. We verwachten een inwerkperiode vanaf mei 2020.
 •  Een uitdagende werkplek, een school die er staat, een fijne werkomgeving, een mooie school, een plek waar je dagelijks wil werken en zijn.
 •  Een ervaren team leerkrachten.
 •  Een schoolbestuur naast en achter u.
 •  Op onze school groeit iedereen elke dag een beetje meer naar wie hij of zij in wezen al is.

  Interesse?

  Solliciteren kan je tot en met 6 april 2020 op het mailadres schoolbestuurkempen@outlook.com . Wil je meer info, kan je dat ook doen via dit mailadres of via de gsm 0470 506542.

  Ontvang je graag een functieomschrijving, neem dan ook contact via bovenstaande gegevens. Het pedagogisch project van de school kan je hier nalezen: https://www.steinerscholen.be/wp- content/uploads/2014/02/hetpedagogischproject.pdf